Hantverk, estetik och slöjd

255,00 kr

I lager

Hantverk, estetik och slöjd

255,00 kr

Författare: Ingemar Nyman.
Förlag: Outdoor teaching.
Bandtyp: Limhäftad.
Utgivningsland: Sverige.
Språk: Svenska.
Utgiven: 2015.
Antal sidor: 217.

Författare: Ingemar Nyman.
Förlag: Outdoor teaching.
Bandtyp: Limhäftad.
Utgivningsland: Sverige.
Språk: Svenska.
Utgiven: 2015.
Antal sidor: 217.

Beskrivning

Med utemiljön som inspiration.

En inspirerande bok som är allomfattande och berör olika områden. Framförallt är innehållet mycket inspirerande och användbart. Flera baskunskaper lärs ut; om olika verktyg – yxa, kniv, såg, borr mm och säkerheten med dem. Olika tältgrepp, skötsel och olika material träd och buskar, bar, mossa mm och tekniker: tygtryck, växtfärgning, örter mm. Boken är indelad i olika teman: årstider högtider, återbruk, småkryp, naturdesign mm.

Med utemiljön som inspiration. Årskurs F-9.

Vill inspirera till att använda utemiljöerna mer i skolan.I den här boken finns flera exempel på arbetsområden som vi kan användapå olika platser. Både inne i skolan men framförallt i kombination med ochpå platser ute.Boken beskriver vad vi kan arbeta med från förskolan och framåt. När vitillverkar olika saker så lär vi oss samtidigt mer om materialen och verktygensom vi använder, men också om platsen vi är på. Boken ger en bra bild omvarför slöjd och estetik är en så bra träning men också hur detta kan kombinerasmed många andra ämnen och teman i skolan.

Exempel i boken:
Hur vi använder blommor och blad för att göra konstverk
Kom igång med täljning
Vilka material kan vi använda
Hur kan vi göra enkla verktyg
Hur kan hantverket vara en del i flera olika ämnen